Σε μία ρουτινιασμένη και άχρωμη κοινωνία τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν.Οι δυστοπικοί ήρωες μας γίνονται μάρτυρες γεγονότων που δεν ήταν συνηθισμένα στην μέχρι τότε βαρετή καθημερινότητά τους.Η αλλαγή προς μία ομαδική και βασισμένη στην αλληλεγγύη και τα παιχνίδια κοινωνία χωρίς την ύπαρξη φόβου είναι η νέα κατάσταση πραγμάτων.

ΕΚ.Θ.Ο 2015